Algemeen
Wat is PPO

PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling. Wij gaan er van uit dat alle werkenden er goed aan doen om met regelmaat stil te staan bij de vraag of je skills voldoende aansluiting vinden bij de snel veranderende arbeidsmarkt.

Voor wie is PPO?

Voor alle werkenden en werkzoekenden met een relatie tot de culturele en creatieve sectoren, voor werkenden met een arbeidsovereenkomst, zelfstandigen en werkzoekenden

Hoe weet ik of ik werkzaam ben in de culturele of creatieve sector?

Ben jij werkzaam binnen een bedrijf of organisatie die volgens de zogenaamde SBI codes tot de sector behoren? Dan is de PPO aanvraag er ook voor jou.

Bekijk hier om welke bedrijfstakken en SBI codes dit gaat.

 

Op de website staat het logo van Platform ACCT, was is dat?

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. Een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Is PPO er ook voor zelfstandigen

Ja, voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector(en)

Zijn er voorwaarden verbonden aan de toekenning PPO?

Beperkt, je aanvraag moet betrekking hebben op professionele ontwikkeling en je moet aantonen dat je een relatie hebt met de culturele of creatieve sector in Nederland

Welke vormen van professionele ontwikkeling komen in aanmerking?

Vele vormen, van formele opleidingen tot leernetwerken.

Wat betekent cofinanciering voor mij?

PPO is zo opgezet dat een bijdrage vanuit PPO wordt gematched met een bijdrage van werknemer en werkgever (1/3×3).

Moet ik de opleiding voorfinancieren?

Ja. Nadat je het ontwikkeltraject hebt afgerond en betaald, kan je de toegezegde bijdrage declareren. Dit doe je met je betaalbewijs en certificaat, diploma of Eigen Verklaring.

Regelen jullie ook de medefinanciering door mijn werkgever/opdrachtgever?

Neen, wij gaan er van uit dat jij dit zelf oppakt.

Is er een maximale termijn voor het realiseren van mijn ontwikkelplan/opleiding na toekenning van de financiering door werktuigPPO?

Ja, wij gaan uit van een termijn van 1 jaar vanaf de startdatum van je traject.

Zit er een maximum aan de bijdrage die ik kan krijgen vanuit werktuigPPO?
Ja, de maximale bijdrage is € 2.000,- per 12 maanden. Duurt jouw ontwikkeltraject langer dan een jaar dan gaan we er vanuit dat je elk jaar een nieuwe aanvraag doet.
Contact
Hoe kom ik in contact met de PPO organisatie?

Je kunt een mail sturen naar info@werktuigppo.nl

Kan ik per post met jullie communiceren?

Neen, na het indienen van je aanvraag verloopt alle communicatie via email, het is noodzakelijk dat je het aan jou verstrekte aanvraagnummer in alle correspondentie gebruikt.

Ik ben ZZP'er maar vanwege de beperkende maatregelen heb ik tijdelijk een baan buiten de sector. Kom ik toch in aanmerking voor een bijdrage?

Ja

Veel gestelde vragen – Werktuig voor Ontwikkeling – PPO