Voor wie is dit?

PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus.

We financieren 1/3 van de totale kosten van jouw ontwikkelplan met een maximum van € 2.000,- (inclusief BTW). We gaan ervan uit dat jouw werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt.

Tijdelijk extra bijdrage mogelijk voor de ZZP’er zonder opdracht
Tot 1 juli 2021 heeft het ministerie van OCW de mogelijkheid geboden extra middelen in te zetten ten behoeve van zelfstandigen; in plaats van 1/3, een bijdrage van 2/3 van de kosten van het ontwikkelplan tot een maximum van 2000,- euro. Het bestuur van Platform ACCT heeft besloten uit de reguliere middelen geld vrij te maken voor een verlenging van deze 2/3 faciliteit, tot uiterlijk 1 oktober 2021. 

Uitbetalen 80% voorschot mogelijk
Nadat je je ontwikkelactiviteit hebt afgerond, kun je op eenvoudige wijze het bedrag bij ons declareren. Is de bijdrage die je van ons krijgt meer dan € 1.000,- dan maken we 80% vooraf naar je over op het moment dat je aanvraag is goedgekeurd. De andere 20% declareer je dan achteraf.